My first steps in Photography

Od zawsze kochałam sztukę, szczególnie malarstwo i rysunek.  Moim ulubionym przedmiotem do rysowania były portrety. Muszę się przyznać, że byłam utalentowanym dzieckiem, ale pewnego dnia w szkole jeden nauczyciel powiedział mi, że prace które namalowałam nie  moje, ponieważ  jak dla mnie zbyt dobre. W tym momencie się poddałamPrzestalam się rysować. Potem odkryła
m, że lubię bawić się aparatem kompaktowym, który kupił mój ojciec.

Tutaj zdjęcie z aparatu kompaktowego:Wiele razy po prostu bralam ten aparat i robilam kilka autoportretow. Zaczelam bawić się tymi zdjęciami w Photoshopie. Bylam także bardzo zainspirowana fotografią z Internetu. Potem zaczelam marzyć o aparacie, dużo czytalam o sprzęcie fotograficznym. Rozwijalam swoje umiejętności w Photoshopie. Ale ten moment, w którym naprawdę zaczelam fotografie był w 2012 roku. Miałem nowego chłopaka, a jego brat pożyczał mi aparat fotograficzny, zaczął mnie uczyć o podstawach fotografii.


Mój autoportret z 2012 roku:Nie było to tak łatwo, ponieważ aparat posiadał tylko 2 GB pamięci (czyli 200 zdjęć w formacie RAW). Tak, robiłam zdjęcia w RAW już od początku! Miałam do dyspozycji takie obiektywy jak Takumar 55 mm f / 1.8 lub pentakon 135 mm f / 2,8. Więc ostrość musiałam ustawić ręcznie tak jak i inne parametry. W ten sposób mój postęp był bardzo szybki, ponieważ rozumiałam, jak działa aparat. Nadal nie miałam pieniędzy na mój aparat fotograficzny. Mimo to i tak byłam zadowolona, że mogę pożyczyć aparat fotograficzny. Znalazłam swoja pierwszą modelkę. Po wykonaniu mojej pierwszej "profesjonalnej" sesji zdjęciowej byłam całkiem zadowolona.

Moja pierwsza sesja zdjęciowa:


Muszę powiedzieć, że nie było tak źle. Potem zrobiłem trochę więcej zdjęć. Oto kilka zdjęć z 2013 roku:
Miałam właśnie ukończyć szkołę i zdecydowałam się na przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii. Za moją pierwszą wypłatę kupiłem aparat! Czyli Pentax k50. W następnym miesiącu kupiłam obiektyw 50mm f / 1.4. W tym czasie zrobiłam kilka sesji zdjęciowych, ale potem znowu sie poddałam.
Z roku 2013 i 2014:Nie miałam znajomych do współpracy i po 2 latach mój aparat był zepsuty. Nawet gdy przestalam fotografować, fotografia miała szczególne miejsce w moim sercu. Wiedziałam, że kiedyś nadejdzie czas, aby zacząć od nowa! Miałam różne pasje, w tym czasie robiłam na drutach i malowałem według numerów. Zawsze muszę wyrazić swoją ekspresję i muszę cos tworzyć. W ubiegłym roku zainwestowałam i kupiłam nowy aparat i obiektywy. Znalazłam nowa modelkę do współpracy. Teraz czuję, że jestem na fali, moja fotografia jest doceniona i wielu ludzi lubi pracować ze mną. Zamierzam to utrzymać!I always love art, specially painting and drawing. From the kid I start drawing, I totally loved it! My favorite subject to draw was a portraits. I had to say I been talented, but one day in school one teacher told me that she can't believe is can't be my drawing and painting, because it’s too good for me. At that moment I give up. I stop drawing. Then I found that I like to play with compact camera which my father bought.

Here is one from compact camera: Many times I just took that camera and I did some „selfies” . I start play with that pictures in Photoshop. Also I being very inspired about photography from the internet. Then I start dreaming about camera, I read a lot about photography equipment. I develop my skills in Photoshop. But that moment when I seriously star photography was in 2012. I had new boyfriend and his brother was borrowing camera for me, he start teaching me about photography basics.

My self portrait from 2012:


 Wasn’t so easy, because that camera had only 2 Gb of memory (which is 200 pictures in RAW). Yeah I shooting in RAW from beginning! I had with that camera manual lenses like Takumar 55mm f/1.8  or pentacon 135mm f/2,8. So when I like to shoot I had to set up manually, all setting and focus. This way my progress big, because I understand how camera works. I still haven't money for my camera. I was so glad I can borrow camera.  I like to shoot people, so I found the model! After done my first „professional” photo shoot I was totally happy about the results. Have look on my first photo shoot.

My very first photo shoot, model Natalia:

I have to say its no so bad. So after that I done some more pictures. Here is some pictures from 2013:I was about to finish my school and I decide move to UK. For my first payment( monthly) I bought camera! Which is was Pentax k50. Next month I bought lens 50mm f/1.4. I done few photo shoot at that time, but again I give up.
From 2013 and 2014:


 I had no friends to collab and after  2 years my camera was broken. Even when I stop photography for some time, photography had special place in my heart I knew some day it will by time to start again! I had some different passions for that time I was knitting and painting by numbers. I always need to give my expression and I have to create. Last year I invest my money and I bought new camera and lenses. I found new model for collaboration. Then now I feel like my passion is on fire,  people like my photography and many people love to work with me. I’m going to keep this up!


  • What do you think about my photography progress?
  • What is your passion?
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © Sylwia G Photography , Blogger