CollaborationZapraszam na sesje zdjęciowe na zasadachTFP!
Time For Prints, czyli zdjęcia za pozowanie. Oznacza to, ze żadna ze stron nie ponosi opłat finansowych. Jest to bardzo korzystna okazja by uzyskać zdjęcia do portfolio. Zdjęcia z sesji udostępniam na portalach społecznościowych oraz dodaje do mojego portfolio. Jeśli chodzi o makijaż i stylizacje, wykonywana jest w własnym zakresie chyba, że zaproponuje inaczej. Wszelkie koszty, które będą poniesione w trakcie sesji (np. wynajem studia, transport) są do uzgododnienia.

Zasady sesji TFP w zakresie współpracy ze mną:
 • w ramach projektu TFP zdjęcia udostępniam w formie elektronicznej (np. e-mail)
 • z mniejszych sesji zdjęciowych wysyłam min 8 zdjęć, a z większych ok. 16
 • wyrażam zgodę na udostępnianie zdjęć wykonanych przeze mnie tylko na własny użytek
 • modelka wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku
 • logo na udostępnionych zdjęciach musi być widoczne (chroni to obie strony przed ewentualna kradzieżą)
 •  nie zezwalam na żadna ingerencję w zdjęcia tzn. przeróbka fotografii lub nakładanie filtrów)
 • wspólne onacznie sie i tagowanie na portalach społecznościowych
 • podpisanie umowy model relesing.

Jestem otwarta na wszystkie propozycje, jeśli masz jakieś pytania lub pomysły skontaktuj się ze mną:)
*credit pic Justyna Pietruszewska

TFP Photography
Time For Prints, is basically means that none of the parties incurs financial fees. This is very good opportunity to get photos for the portfolio. I sharing photos from collaboration on social media and adds to my portfolio. When it comes to make-up and outfits, it is done by model, unless it proposes differently. All costs that will be incurred during the collab (eg studio rental, journey) are negotiable.
TFP session rules for cooperation with me:
 •  as part of the TFP project, I provide pictures in electronic form (eg. e-mail)
 •  from smaller photo sessions I send at least 8 photos, and from bigger photo shoot about 16
 • I agree to share photos made by me only for your use
 • the model agrees to share its image
 • the logo on shared photos must be visible (this protects both sides against possible copyright infringement)
 • I do not allow any edits in the photographs ( photo modification or applying filters)
 • common tagging on social networks
 • signed contract model releasing.

I am open to all suggestions, if you have any questions or ideas, please contact me :)

*credit pic Justyna Pietruszewska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © Sylwia G Photography , Blogger